สล็อตออนไลน์ มาตรการเข้ม คุมเหล้า-เบียร์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีอะไรบ้าง เช็กเลย

สล็อตออนไลน์ มาตรการเข้ม คุมเหล้า-เบียร์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีอะไรบ้าง เช็กเลย

สล็อตออนไลน์ แนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เน้น 3 ม. “สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา” ลดเจ็บ-ตายจากอุบัติเหตุ จับเป่าแอลกอฮอล์ เมาแล้วขับส่งบำบัด ภายหลังจากที่วานนี้ (8 ธ.ค.64) คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นชอบแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จัดกิจกรรมรณรงค์ ภายใต้คำขวัญ 3 ม. “สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา” เพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่านชุมชน คัดกรอง ส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับทุกรายที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลในสังกัด

กำหนดแนวคิดในการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ 3 ม. “สวมหมวก ใส่แมสก์ ไม่เมา”

แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ได้กำหนดแนวคิดในการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ภายใต้คำขวัญ 3 ม. “สวมหมวก ใส่แมสก์ ไม่เมา”

เน้นผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกประเภท โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 6 ชั่วโมงก่อนขับขี่

นอกจากนี้เตรียมประชาสัมพันธ์กับร้านค้าและประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยควบคุมการจำหน่ายให้กับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ห้ามมีโปรโมชั่นและการโฆษณาในสื่อทุกประเภท จำหน่ายตามเวลาและสถานที่ และ เปิด – ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ได้แก่ การทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่านชุมชน

โดยสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น และให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านรายงานข้อมูลผ่านระบบ E-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน, คัดกรองและส่งต่อผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับและถูกศาลสั่งคุมความประพฤติทุกรายที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสนับสนุนด่านชุมชนที่ขอความช่วยเหลือกรณีคนเมาปฏิเสธการตรวจอาการมึนเมา รวมถึงการสุ่มตรวจสถานบริการ และบริเวณที่มีการจัดงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีพบว่ามีอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนจำนวนมาก ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 3,333 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 392 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,326 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 33.60% และดื่มแล้วขับ 33.06%

กทพ. ยกเว้น ค่าทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ภายในวันที่ 10 ธันวา 64

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศถึงการยกเว้น ค่าทางด่วนฟรี 3 เส้นทางด้วยกัน ภายในวันที่ 5 และวันที่ 10 ธันวา (ธันวาคม) 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวา 2564 ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ทำการประกาศถึงการยกเว้น ค่าทางด่วนฟรี 3 เส้นทางด้วยกัน ภายในช่วงวันที่ 5 ธ.ค. และวันที่ 10 ธ.ค. 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.) และวันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)

โดยเส้นทางที่จะได้รับการยกเว้นนั้นก็ได้แก่

1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

2. ทางพิเศษศรีรัช 

3. ทางพิเศษอุดรรัถยา 

ภายในระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง ๒๔.๐๐ น.

การดำเนินการดังกล่าวนี้เรื่องมาจากการถือเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วน กรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรคอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal” ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย สล็อตออนไลน์